PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Strategia


________________________________________________________________________________________________________


Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Uchwałą Nr XXXVII/247/2014 z dnia 29 maja 2014 roku Rada Powiatu w Biłgoraju
przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Dokumenty można pobrać klikając poniższe linki:

Uchwała Rady Powiatu w Biłgoraju Nr XXXVII/247/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.


________________________________________________________________________________________________________


Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

W związku z zakończeniem prac nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020, przedstawiamy Państwu dokument do konsultacji społecznych.


Prosimy o przesłanie uwag, wniosków, propozycji do projektu ww. Strategii  na adres bilgorajpcpr@wp.pl do 30 kwietnia 2014 roku.

Uwagi należy zgłaszać zgodnie z załączonym formularzem.Dokumenty można pobrać klikając poniższe linki:

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 - projekt do konsultacji

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 - formularz uwag


________________________________________________________________________________________________________


Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013


Jednym z zadań własnych powiatu jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględznieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.


Uchwałą Nr XXI/218/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku Rada Powiatu w Biłgoraju
przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013.


Dokument można pobrać klikając poniższy link:

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013


Dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego