PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Przeciwdziałanie przemocy

________________________________________________________________________________________________________


Przecidziałanie przemocy w rodzinie


Przemoc  w rodzinie zawsze jest doświadczeniem traumatycznym, niosącym za sobą negatywne konsekwencje zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej osoby, która jej doświadcza.

Można i należy ją powstrzymać.

Poniżej prezentujemy adresy podmiotów świadczących pomoc  osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim.


Wykaz podmiotów świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim


________________________________________________________________________________________________________

Jednym z działań na rzecz powstrzymania przemocy w rodzinie jest praca ze sprawcami przemocy.

Poniżej znajdują się podmioty realizujące program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim.

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodziniew Powiecie Biłgorajskim


Dokumenty zapisane są w formacie PDF.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego