PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pow. Prog. Przeciwdz. Przem. w Rodz.

Programy


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015-2017.


Uchwałą Nr X/
59/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku Rada Powiatu w Biłgoraju przyjęła
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015-2017.

Uchwała Rady Powiatu Nr X/59/2015

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017


Załącznik Nr 1 - Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Biłgorajskiego na lata 2015-2017.

Załącznik Nr 2 - Powiatowy Program Profilaktyczny z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015 - 2017.Dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego