PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.


Rehabilitacja społeczna ma na celu przywrócenie samodzielności społecznej osobom niepełnosprawnym, a także umożliwienie im uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,  wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi, jak również przywrócenie samodzielności społecznej osobie, która jest jej pozbawiona.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju realizuje rehabilitację społeczną poprzez:

  • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  • dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,

  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego