PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Milczący przewodnik

________________________________________________________________________________________________________


„Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących”
– zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Projekt „Milczący przewodnik” zakłada opracowanie i realizację filmów PJM (Polski Język Migowy) dla głuchych. Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR MOPS PCPR oraz w Urzędach Pracy. Jest to pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych.

________________________________________________________________________________________________________

Aby obejrzeć filmy proszę klinąć w wybrane linki poniżej:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia).


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.


Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się / technicznych ze środków PFRON.


Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia).


Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON.


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego