PCPR Biłgoraj

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje ogólne

Aktywny samorząd

________________________________________________________________________________________________________

ostatnia aktualizacja 20.03.2017


                


MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA
,
które będą realizowane przez PCPR w 2017 r.:

Moduł I:


  • Obszar A Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,


  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


  • Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,


  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,


  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,


  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),


  • Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),MODUŁ I  - wnioski przyjmowane będą od 3 kwietnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.Moduł II:

  • Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studnia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckim)  


MODUŁ II -Wnioski dotyczące semestru letniego 2016/2017
przyjmowane są od 1 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.,

MODUŁ II- wnioski dotyczące semestru zimowego 2017/2018
przyjmowane będą od 1 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

________________________________________________________________________________________________________


Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju.


ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD” EDYCJA 2017Dokument zapisany jest w formacie .PDF


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego